skip to Main Content
Cơ sở I: 65 Nguyễn Thị Minh Khai Cơ sở II: 207 Hùng Vương Cơ sở III: 92 Lê Thanh Nghị

Máy phẫu thuật implant

Máy phẫu thuật  Implant  là phương tiện không thể thiểu với một trung tâm nha khoa chuyên sâu về Implant.

Nhưng chỉ máy Implant chưa đủ để giải quyết tất cả các trường hợp Implant. Nhiều hệ thống implant khác nhau được sử dụng tại Nha khoa Viet Khuong, giúp giải quyết tất cả những trường hợp Implant có chỉ định.

Hệ thống Implant thông thường (Nobel Biocare) cho các trường hợp thông thường, hệ thống Implant với thiết kế Platform Switching (Dentium, Ankylos), thiết kế mới nhất giúp cải thiện thẩm mỹ và giảm thiểu tiêu xương, và đặc biệt là hệ thống D-Implant, sử dụng cho những trường hợp thiếu xương mà không cần ghép xương đều được sử dụng tại Nha khoa Viet Khuong.

Back To Top